Return to site

Uitstap - Brussels Pride

Bron: Zizo Online - Amnesty International

"IK BESLIS! Want ik weet wie ik ben!"

Marleen en Jani leggen uit wat zij en çavaria willen: een trangenderwetgeving die uitgaat van individuele zelfbeschikking.

Ik beslis!
… om door het leven te gaan als vrouw, man of met een andere genderidentiteit
… met welke naam ik wil worden aangesproken
… wat op mijn officiële documenten vermeld moet worden
… of ik mijn lichaam al dan niet wil veranderen


Ik beslis, want ik weet wie ik ben!

In België moeten trans* personen het recht hebben om te leven volgens hun genderidentiteit, zonder dat de staat bepaalt wie of wat zij zijn.
In België moeten trans* personen het recht hebben om hun voornaam te veranderen, zonder instemming van een derde, laat staan van een psychiater.
In België moeten trans* personen hun wettelijke documenten kunnen laten aanpassen, zonder psychiatrische of medische behandeling te ondergaan, en zonder van hen te eisen om zich te laten steriliseren.
In België moeten trans* personen toegang hebben tot hormoonbehandeling en chirurgie, maar ze mogen hiertoe niet gedwongen worden om juridische erkenning te verkrijgen.

Zijn we al zover? Vergeet het maar! De LGBTQI-gemeenschap vraagt een wet op de genderidentiteit die voldoet aan internationale mensenrechtenbepalingen, gebaseerd op respect en zelfidentificatie!

Diversiteit straalde in de straten van Brussel. Het centrum van de Belgische hoofdstad werd op deze frisse lentedag verwarmd door 60.000 feestvierders die naar de hoofdstad waren afgezakt om deel te nemen aan de eenentwintigste editie van Pride.be.

De rijdende ode aan diversiteit stond dit jaar in het licht van de veranderingen in de transgenderwetgeving. "Ik beslis" stond op witte ballonnen te lezen en was een verwijzing naar de vrije keuze voor geslachtsregistratiewijziging zonder operatieve voorwaarden.
 

Amnesty International: Zorg ervoor dat de Belgische regering de transgenderwet eindelijk aanpast en de rechten van transgenders niet langer schendt. Teken de petitie.

Hoewel het in België mogelijk is om een genderverandering wettelijk te laten erkennen, is de procedure daarvoor in strijd met de mensenrechten.

De Belgische transgenderwet van 10 mei 2007 bevat verplichtingen die onterend en onmenselijk zijn. Als je je vandaag juridisch wil laten erkennen als man of vrouw, moet je een zware fysieke transitie ondergaan. Je moet worden gesteriliseerd, een hormonenbehandeling krijgen en een geslachtsoperatie ondergaan. Ook beschouwt de wet transgenderisme als een psychische stoornis.

De huidige wet gaat in tegen het verbod op wrede, onmenselijke of onterende behandelingen. Dat verbod ligt vervat in tal van internationale instrumenten zoals het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (art. 7) en het Verdrag tegen Foltering (art. 16). Transgenders kunnen door de Belgische wetgeving ook geen gezin stichten, wat in strijd is met hun recht op een privé- en gezinsleven. 

Geef de regering een stevig duwtje in de rug en teken de petitie.

Het regeerakkoord (2014) van de federale regering is bemoedigend: het voorziet in verschillende bepalingen die moeten bijdragen aan een "maatschappij van wederzijds respect, ongeacht de seksuele identiteit." 

De federale regering erkent ook de tekortkomingen van de huidige transgenderwet. Ze wil wijzigingen aanbrengen om aan de internationale verplichtingen te voldoen. 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly