Return to site

TIP - Lezing: Rechten van transgenderpersonen

Klacht of infovraag inzake discriminatie?

Bel of mail het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen:

0800/12 800 (optie 1) (GRATIS nummer)

gelijkheid.manvrouw@igvm .belgie.be

http://igvm-iefh.belgium.be

Bel of mail de Vlaamse ombudsdienst: 

Tel: 1700 (GRATIS nummer) 

klachten@vlaamseombuds dienst.be www.vlaamseombudsdienst.be

Rechten van transgender personen in België  - georganiseerd door TIP op 16/03/2016 

Discriminatie en klachtenbehandeling op Federaal en Vlaams niveau 

Door Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (Barbara Ortiz)  & Vlaamse Ombudsdienst 

(Annelies D’Espallier) 

Transgender - Officiële definities (Bron: IGVM)

• Genderidentiteit: De manier waarop een persoon zijn of haar geslacht beleeft en benoemt. Voel je je man, vrouw,…?;

• Genderexpressie: De manier waarop een persoon uitdrukking geeft aan zijn of haar geslacht, in uiterlijk en gedrag (bv. kledij);

• Transgender: personen van wie de genderidentiteit en/of -expressie niet overeenkomt met het geboortegeslacht en de verwachtingen die daarrond bestaan.

De situatie van transgenders in België

• Voor veel mensen nog onbekend • Discriminatie • Geweld • Negatieve ervaringen met artsen • Negatieve ervaringen met de politie • Etc.

Maar… stilaan: • Meer zichtbaarheid • Stijgende sociale aanvaarding • Onderzoek • Politieke wil en bewustwording: ▫ Wetgeving ▫ Interfederaal Actieplan tegen homo- en transfobie

Zichtbaarheid van transgenders in België

• Media: kranten, tv-reportages, etc. • Politiek: Petra De Sutter (Groen) • Transgender organisaties:   GenderFlux (Antwerpen), Berdache België (Antwerpen), Çavaria (Gent), T-Jong (Gent), GenderExpress (Gent), Anders Gewoon (Hasselt), Gender Contact West-Vlaanderen (Brugge), Transgenderkring Vlaams-Brabant (Leuven), etc.

Rechten van transgenders in België

1) 2007: Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Genderwet): bevat ook discriminatie op basis van geslachtsverandering; 

2008: Vlaams Gelijkekansendecreet  (geslacht, genderidentiteit, genderexpressie); 

2014: Genderwet uitgebreid naar genderidentiteit en genderexpressie.

2) 2007: Wet betreffende de transseksualiteit: officiële geslachtswijziging en naamsverandering wordt administratieve procedure. 

• 2013 Strafrecht: transfobie is een verzwarende omstandigheid in bepaalde haatmisdrijven 

• COL 13/2013: betere samenwerking tussen justitie en politie en aanduiding van referentieambtenaren 

• Politie: richtlijnen voor fouillering 

• 2014 Antipestwet: genderidentiteit en  genderexpressie

Wet betreffende de transseksualiteit

• Officieel wijzigen van geslacht en naam • Administratieve procedure bij burgerlijke stand i.p.v. juridische procedure 

• Maar: strenge medische en psychische voorwaarden = In strijd met mensenrechten = Enkel van toepassing op mensen die fysiek van geslacht willen veranderen

Wet betreffende de transseksualiteit: voorwaarden officiële geslachtswijziging

• Verklaring van psychiater en chirurg: ▫ 1° de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte; ▫ 2° een geslachtsaanpassing hebben ondergaan die hem of haar zodanig in overeenstemming heeft gebracht met dat andere geslacht, waartoe hij of zij overtuigd is te behoren, als dit uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is;  ▫ 3° niet meer in staat zijn om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken. 

= chirurgie

= sterilisatie

Wet betreffende de transseksualiteit voorwaarden naamswijziging

• Verklaring van psychiater en endocrinoloog: ▫ 1° de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte; ▫ 2° een hormonale substitutietherapie ondergaan of hebben ondergaan, teneinde de lichamelijke geslachtskenmerken van het geslacht waartoe hij of zij overtuigd is te behoren te induceren; ▫ 3° bovendien moet de voornaamsverandering een essentieel gegeven zijn bij de rolomkering.

Wet betreffende de transseksualiteit

• Bestaande afstamming blijft ongewijzigd • Nieuwe afstamming: ▫ Transvrouw = meemoederwet ▫ Transman = adoptie

Rechten van transgenders in de wereld: ‘ideaal’

Argentinië (2012): 1ste trans wet gebaseerd op mensenrechten; Zelfbeschikking; Geslachts- en naamsverandering zonder medische criteria; Procedure voor <18j. 

• Denemarken (2014): geslachtsverandering op basis van zelfbeschikking; geen medische criteria; maar enkel >18j en wachttijd van 6 maanden. 

• Malta (2015): geslachtsverandering op basis van zelfbeschikking; geen medische criteria; procedure voor <18j.

Politieke wil?  Evaluatie transwet in federaal regeerakkoord 

• Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs:  “We hebben een akkoord met onze coalitiepartners om de transwet aan te passen en er een eenvoudigere administratieve procedure van te maken”.

• Minister van Justitie Koen Geens:   “Ik ben van oordeel dat de medische en fysieke eisen voor geslachtsverandering moeten worden geschrapt.” 

• IDAHOT – Conferentie (International Day Against Homophobia, Transphobia & Biphobia) 

“België is officieel kandidaat om die conferentie in 2017 te organiseren”, kondigt Sleurs aan.

Slachtoffer van geweld? Politienummers 101 112

Geef aan dat u slachtoffer was van transfobie!  = verzwarende omstandigheid bij bepaalde haatmisdrijven

Klacht of infovraag inzake discriminatie?

Federale bevoegdheden 

Vlaamse ombudsdienst - genderkamer: bv. arbeid, verzekeringen, RIZIV, etc.     

Vlaamse bevoegdheden 

bv. onderwijs, openbaar vervoer, media, etc.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

• °2003 • Autonoom instituut • Bevoegd voor het bestrijden van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht in federale materies ▫ incl. geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie 

• Specifiek mandaat inzake transfobie ▫ coördinatie IAP tegen homo- en transfobie

• Beleidsadvies 

• Onderzoek 

• Sensibilisatie, informatie, vorming 

• Klachtenbehandeling 

Vlaamse Ombudsdienst - genderkamer

• °september 2015  

• Ombudsman met 2 petten (of ombudsman + ombudsvrouw gender):  

1. Bemiddelen/onderhandelen n.a.v. klachten tegen Vlaamse overheidsinstelling 2. Gendergelijkheid: Bewaken van de principes van het antidiscriminatierecht + adviseren 

• Behandelen van meldingen omtrent discriminatie: onderzoek – bijstand – vertegenwoordiging in rechte bij schending gelijkekansendecreet • Onafhankelijke studies • Onafhankelijke adviezen, ook t.a.v. beleid • Ondersteunen + begeleiden instellingen, organisaties, rechtshulpverleners • Organiseren van sensibiliseringsacties • Publiceren van onafhankelijke verslagen over beleid

Twijfelt u wie te contacteren? Wij zorgen er voor dat uw vraag bij de juiste instantie terecht komt!

  • Analyse van uw klacht: Kunnen wij u helpen?
  • Steeds belangrijk om te melden!
  • Doorverwijzing naar juiste organisatie
  • Informatie en advies
  • Juridische stappen/rechtbank
  • Procedure
  • Bemiddeling (enkel op vraag van klager)
  • Procedure: opmerkingen

GRATIS! • Tracht zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen (brieven, mails, etc.) • Confidentialiteit gegarandeerd

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel

gelijkheid.manvrouw@igvm. belgie.be

http://igvm-iefh.belgium.be

Genderkamer – Vlaamse ombudsdienst

Leuvenseweg 86 1000 Brussel

klachten@vlaamseombudsdienst.be

http://www.vlaamseombudsdienst.be

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly