Return to site

Jongensdromen - Ontmoeting met Berdache

Deze vereniging is ontstaan uit behoefte om andere ouders in dezelfde situatie te ontmoeten. Zo kunnen wij elkaar steunen en onderling ervaringen en tips uitwisselen.

Wat wil Berdache België

Er zijn voor ouders van jonge en oudere/volwassen genderkinderen. ZOwel in Vlaanderen als in Wallonië.

Wat zijn onze doelstellingen?

1. Ouders verenigen en informeren door:

 • Het organiseren van ouderbijeenkomsten
 • Het organiseren van kinderbijeenkomsten
 • Het sturen van (e) nieuwsbrieven met verslagen, samenvattingen, verhalen...

2. SOS:

 • Berdache België communiceert bewust en heel doordacht 2 noodnummers: een voor ouders van jonge genderkinderen, een voor ouders van oudere genderkinderen
 • De telefoon wordt beantwoord door ouders met een genderkind
 • Ouders kunnen er terecht met vragen of vinden er een luisterend oor in moeilijke tijden

3. Berdache kenbaar maken - netwerk vergroten door:

 • Een mailing te versturen naar verwante/ andere hulporganisaties en medici
 • Het verspreiden van folders en affiches
 • Gebruik te maken van pers, media, internet, ...

4. (Wetenschappelijke) informatie verzamelen via

 • Literatuur, media, internet, getuigenissen,...
 • Aanwezig te zijn op onderwerpgerelateerde bijeenkomsten, seminaries, workshops,...
 • Nauwe contacten met gespecialiseerde medici (genderteam UZ-Gent), onderzoekers en wetenschappers...

5. Klachtenbehandeling - overheid - wetgeving

 • Het bemiddelen bij officiële klachten
 • Het aanklagen van problemen in de Belgische wetgeving
 • Ouders doorsturen naar de juiste kabinetten en/ of overheidsdiensten

Berdache België

0475/63.33.68 volwassen genderkind

0474/64.57.50 jong genderkind

info@berdache.be

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly