Return to site

GenderFlux: Trans* in je organisatie

De vereniging als bondgenoot - L-week 2017

Het begrip trans* verkennen

Wat versta jij onder trans*?

 • Genderidentiteit (hoe je zich voelt)
 • Genderexpressie (hoe je zich uitdrukt)
 • Non-binair (geen van beiden of juist wel)
 • Gender-operatie
 • Transseksueel
 • Travestieten
 • Crossdresser
 • Gender-fluïde
 • Transgenderist
 • Zich in een verkeerd lichaam voelen
 • ….

Aan de hand van het diversiteitscompas van Marijke Cornelis gaan we samen kijken hoe jouw organisatie een plek kan zijn waar iedereen zich welkom voelt. Iedereen maakt deel uit de diversiteit, ook JIJ!

Er zijn 6 sleutelwoorden die helpen een fijne trans*omgeving te creeëren.

Normaliseren

Wat betekent dit begrip? Wat betekent dit in je organisatie?

Normaliseren betekent dat we genderdiversiteit benaderen als een NORMAAL gegeven. Het heeft geen zin om ertegen te zijn, maar we hoeven ook geen fan te zijn. Het is er GEWOON.

Door genderdiversiteit als iets normaal te beschouwen en niet als iets exotisch erkennen we mensen, ook onszelf, als personen die gelaagd en veelzijdig zijn.

Relativeren

Relativeren houdt in dat we het eigen standpunt als RELATIEF gaan beschouwen, en niet als DE WAARHEID of DE JUISTE WEG die moet gevolgd worden.

De eigen manier om met genderidentiteit – en expressie om te gaan en vorm te geven is één van de vele manieren. Ieder heeft zijn EIGEN WAARHEID, elk verhaal heeft verschillende kanten.

Zich open stellen

Zich open stellen is niet zo evident, want van nature uit zijn mensen geneigd om verschillen uit de weg te gaan. Verschillen, gedragingen vreemd aan eigen wereld, zorgen voor onvoorspelbaarheid en onrust, dit ervaart men als onaangenaam.

Hoe met verschillen omgaan:

 • Focussen op persoon en niet op man/vrouw, ook qua taalgebruik
 • Genderneutrale toiletten
 • Non-verbaal gedrag: gerust stellen
 • Niet bang zijn om vragen te stellen bv rond voornaamwoorden: hoe wil je graag aangesproken worden.
 • Interesse tonen in de persoon en niet onbeleefd nieuwsgierig wezen
 • Eerlijk zijn in je communicatie, zowel verbaal (spreken) als non-verbaal (gedrag)
 • Iedereen onvoorwaardelijk welkom heten
 • Zich inleven in het perspectief van een ander
 • Zich opstellen voor nieuwe invalshoeken, onbekende werelden

Verkennen: elkaar beter leren kennen

Van zodra we ons openstellen voor de ander, kunnen op verkenning gaan. Hier past een houding van RESPECTVOLLE NIEUWSGIERIGHEID waarbij meningen, wensen en perspectieven zichtbaar worden.

Wat hebben we nodig om respectvol te communiceren?

 • Geen ongepaste vragen stellen over … bv wat zit er in je broek?
 • Persoonlijke ruimte respecteren: zowel fysiek als emotioneel = aangegeven grenzen respecteren
 • Interesse tonen, luisteren , openheid
 • Veilige ontmoetingsruimte creëren
 • De andere als mens zien, zonder vooroordelen
 • Afstappen van je eigen referentiekader
 • Vragen stellen: wordt dit door iedereen op prijs gesteld? = Situatiegebonden. Open vragen (gesloten vragen zijn vragen waarop men “nee” en “ja” kan antwoorden; open vragen peilen naar wie je bent en hoe je je voelt/denkt)
 • Iedereen zich veilig laten voelen
 • Zich bewust zijn van vooroordelen en stereotype uitspraken over trans* en stel ze bij.

Wat zijn stereotype uitspraken over trans* en hoe buigen we deze om in respectvolle nieuwsgierigheid? Kunnen we dit altijd zoals bv met de vraag wat er in je broek zit?

Er zijn veel vooroordelen. Sommige kan je wetenschappelijk weerleggen of proberen met argumenten rationeel te ontkrachten. We weten echter dat door te normaliseren (zie A) en relativeren (zie B) dit hélémaal NIET nodig is. Genderdiversiteit is een normaal gegeven omdat er méér dan één waarheid bestaat.

Veilige omgeving

Een veilige omgeving is een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het is een omgeving waarin je wordt gerespecteerd en waarin je je kunt ontplooien.

Wat heb je nodig voor een veilige omgeving?

 • Gemengd publiek (man/vrouw/…) helpt soms wel. Het geeft je de mogelijkheid om op te gaan in de massa.
 • De oprechtheid waarmee een vraag gesteld wordt
 • Soms is er tijd nodig om te “ontdooien”, de kat uit de boom mogen kijken
 • Een bekende in de organisatie kan een steunfiguur zijn
 • Er wordt niet onnodig ge-gender-d gesproken bv: de vrouwenploeg…
 • Een-op-een communicatie ipv te kijk te zetten bv en dit is nu onze trans* sé.
 • Niet invullen wat anderen bedoelen maar bij hen af toetsen
 • Zich bewust zijn dat taal een complex gegeven is waarbij ook lichaamstaal, de manier waarop we met elkaar omgaan kledij, symboliek ….deel van uit maken en elkaar beïnvloeden

Conflicteren

Om verbinding te maken in diversiteit is het belangrijk conflicten te kunnen aanvaarden als een normaal gegeven, iets dat dat er nu eenmaal bij hoort. Samenleven in diversiteit op een manier dat we de rijkdom van genderdiversiteit kunnen benutten, vraagt een behoorlijke inspanning. En het is normaal dat we soms van mening verschillen.

Bv Hoe gaan we om met de vrouw met de baard in een lesbiënnevereniging?

Hoe gaan we om met spanning?

 • Dit is situatiegebonden.
 • Zwijgen en doorgaan OF juist in dialoog blijven gaan
 • Open vragen stellen: hoe kom je erbij? Wat bedoel je daarmee?
 • Gesloten vragen: Meen je dat? Ja è En wat dan nog? We verschillen van mening, er is méér dan één waarheid.
 • Reflecterende vragen stellen: is dat zo? Hoe zou dat komen?
 • Normaliseren: dat zou best kunnen, vind je dit erg?
 • Weggaan/ stoppen: maakt je soms sterker. Je hoeft niet in dialoog te gaan als je niet wilt!
 • Liegen: meegaan in het verhaal van de ander. Soms interesseer je het gewoonweg niet.
 • Luisteren naar de ander zijn verhaal/ mening
 • Moderator of neutrale persoon inschakelen als het té onveilig voelt
 • Feedbackregels hanteren: Ik zie… , ik voel … hierbij =è op gedrag en inhoud spelen en niet persoon
 • Humor kan ont-wapend zijn
 • Zich voor bereiden op veel gestelde vragen.
 • Bewust zijn dat we allen mensen zijn, dat het soms onhandigheid is van de ander en niet kwaadbewust.
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly