Return to site

GenderFlux

Dialoogavond Transfoob geweld

De Vlaamse bevolking is zeer divers. In een ideale wereld zijn gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect voor elkaar fundamentele waarden. Jammer genoeg worden we in onze samenleving té vaak geconfronteerd met verschillende vormen van achterstelling, of zelfs geweld.

Onderzoek toont aan dat bijna alle holebi’s en transgenders ooit in aanraking kwamen met een of andere vorm van verbaal of psychisch geweld.
Vandaag komt het hoofd van de diversiteitscel Antwerpen,Kristof De Busser, met ons praten over transfoob geweld. Wat kan de pollitie voor je doen en wat kan jij doen om hen (en jou) te helpen?

Om de Prezi voorstelling te zien: onderaan de balk heb je pijltjes: om voorwaarts en terug te gaan in de Prezi = klikken maar.

In een notedop

- de politie Antwerpen een heus diversiteitsbeleid heeft met oa. opleidingen aan àlle politiediensten over LGBTIQ.

- Gendergerelateerde misdrijven zijn 2x zwaarder beboet en bestraft wegens het discriminerend karakter. Het parket geeft hier zijn hoogste prioriteit aan.

COL 13 2013 is een afsprakennota waarin werd opgenomen dat:

- Men erkent dat gendermisdrijven een zware impact heeft op het psychisch welzijn van het slachtoffer.

- Verplichte referentiepersoon in elke politiezone = iemand die de taak heeft om gendergerelateerde misdrijven op te volgen. Laat je niet wandelen sturen! Elke politiezone heeft er een!

- Bovendien heeft elk parket een referentiemagistraat, iemand die gendergerelateerde misdrijven opvolgt.

Nota: Het parket, soms ook wel het Openbaar Ministerie (OM) genoemd, kan verdachten voor de strafrechter brengen. Het parket zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd en dat de straffen die de veroordeelden oplopen, worden uitgevoerd. Er wordt samengewerkt met de politie.

- Haatincidenten zoals je uitschelden of nalopen zijn geen strafbare feiten ondanks het enorme onveiligheidsgevoel het met zich meebrengt maar je neemt best altijd contact op met de politie. Via camera's kan de dader eventueel gevolgd worden, wordt zijn identiteit bekend en wordt hij op zijn gedrag aangesproken.

- De wetgeving is er om ons te beschermen, ze is er niet zo maar gekomen. Een haatmisdrijf is een misdrijf met een boodschap. Door te melden bij de politie kan de maatschappij de dader een boodschap terug geven.

 

- altijd aangifte doen want meten = weten. Zo kan de politie en de overheid gepaste maatregelen nemen bv sensibiliseringscampagne, politiemensen meer/beter opleiden in LGBTIQdiversiteit , installeren van een camera op gevaarlijke plekken....

Aangifte kan je doen via onze website:

Meldpunt Transfoob geweld

Niet tevreden over politieoptreden?

Bij de diversiteitscel van politie Antwerpen kan je je verhaal kwijt. Zij kijken samen met je na welk gevolg aan je klacht gegeven kan worden. Je kan je aangifte ook on-line doen.

Het Comité P is een onafhankelijke dienst die de werking van de politie opvolgt.

http://www.comitep.be

Rechtstreeks contact met Kristof De Busser: diversiteit@politie.antwerpen.be

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly